II. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi

( UTSAK )

01 – 03 Kasım 2019

Osmanbey Kampüsü / Harran Üniversitesi - ŞANLIURFA

 

Değerli Araştımacılar

Harran Üniversitesi ev sahipliği ve katkılarıyla 01 – 03 Kasım 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa’da II. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi’ni (UTSAK) düzenlemeyi planlamış bulunmaktayız.

UTSAK CONGRESS olarak daha once Kemer, Mardin, Nevşehir, Yalova ve Bandırma’da olduğu gibi bu kongrede de Tıp ve sağlık bilimlerinin her alanında tebliğler kabul edilebilecek (sözlü ve poster sunum),  kongrede müzakere edilecek, bilim insanları çalışmalarını değerlendirecek ve sunulan tebliğlerin özetleri özet kitabında, bildiri tam metinleri de Bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde (UTSAK) bildiriler Türkçe ve İngilizce sunulabilir.

Kongrede Tıp ve Sağlık Bilimlerinin tüm alt dallarında tebliğ müracaatı yapılabilmektedir. Bilim kurulu tarafından kabul edilen tebliğler, kongre programında yer alacaktır.

Kongre, üç gün sürecektir. İlk iki gün tebliğler sunulacak ve son gün de Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel yörelerine gezi düzenlenecektir.

Sizleri, 01 – 03 Kasım 2019 tarihleri arasında Harran Üniversitesi kampüsünde yapılacak olan kongreye davet ediyoruz.

Not: kongreye Poster ile de katılım sağlanabilir.

Poster hazırlama kuralları