3. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi

( UTSAK )

13 – 14 Mart 2020

A N K A R A 

 

Değerli Araştımacılar,

Intrenational Vision University işbirliği ve Keçiören Belediyesi'nin katkılarıyla 13 – 14 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da 3. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi’ni (UTSAK) düzenlemeyi planlamış bulunmaktayız.

UTSAK CONGRESS olarak daha once Kemer, Mardin, Nevşehir, Yalova, Bandırma ve Şanlıurfa olduğu gibi bu kongrede de Tıp ve Sağlık bilimlerinin her alanında tebliğler kabul edilebilecek (sözlü ve poster sunum),  kongrede müzakere edilecek, bilim insanları çalışmalarını değerlendirecek ve sunulan tebliğlerin özetleri Özet Kitabında, bildiri tam metinleri de Bildiri kitabında veya Uluslararası statü şartlarını sağlamış bir yaınevinde (adı daha sonra yazzılacaktır) Kitapta Bölüm olarak yayınlanacaktır.

3. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde (UTSAK) bildiriler Türkçe ve İngilizce sunulabilir.

Kongrede Tıp ve Sağlık Bilimlerinin tüm alt dallarında tebliğ müracaatı yapılabilmektedir. Bilim kurulu tarafından kabul edilen tebliğler, kongre programında yer alacaktır.

Kongre, son yayınlanan Akademik teşvik krtiterleri hariç, akademik tüm yükselmeler ve işlemlerin tamamında geçerlidir. Bu nedenle kongrede sunulan tebliğler, katılımcının talebine göre ISBN numaralı olamak üzere Bildiri kitabı veya hakem sürecinden geçirilerek uluslararası şartları haiz bir yayınevinde (adı daha soınra bildirilecektir) Kitapta Bölüm olarak yayınlanacaktır.

Kongre, iki gün sürecektir. İlk iki gün tebliğler sunulacak ve ikinci gün akşam düzenlenecek olan Gala gecesi ile son bulacaktır.

Sizleri, 13 – 14 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan kongreye davet ediyoruz.

Not: kongreye Poster ile de katılım sağlanabilir.

Poster hazırlama kuralları