UTSAK

YAZIM KURALLARI
Özet Yazım Kuralı:

TÜRKÇE BAŞLIK (12 PUNTO, BOLD-KALIN, ORTALI, TAMAMI BÜYÜK HARF )

İngilizce Başlık (12 Punto, Ortalı, İlk Harfler Büyük)

Adı SOYADI (11 punto, İsim sadece baş harfi büyük, soyadı tamamı büyük, bold, ortalı)

Unvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm (10 punto, ortalı, italik)

E-mail (10 punto, ortalı, italik)

ÖZ:   (Türkçe, her iki yana yaslı, 11 punto) Çalışmanın konusu, amacı, yöntemi, bulgular, sonuç özet içerisinde yer almalıdır. İngilizce dahil, özet bir sayfayı geçmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: (6 Kelimeyi geçmemeli, 11 punto)

ABSTRACT:

Keywords:

Tam Metin Yazım Kuralları

1- Tam metin bildiri 10 / 12 sayfayı geçmemelidir. 

2- Tam metin bildiriler de içerik sırası şöyle olmalıdır: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (harita, şekil vs.). Özetler 150-300, anahtar kelimeler ise 3-5 kelime arasında olmalıdır.

3. Sayfa Düzeni

Tam metin bildiriler Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Üst Kenar Boşluk 2 cm
Alt Kenar Boşluk 2 cm
Sol Kenar Boşluk 2 cm
Sağ Kenar Boşluk 2 cm
Paragraf Başı 0.5 cm
Blok Alıntı Sol ve Sağ 0.5 cm
Yazı Tipi Times News Roman
Yazı Tipi Stili Normal
Ana Metin Boyutu11
Blok Alıntı 9
Satır Aralığı Tek (1)

4.       Yazarın unvanı ile ad ve soyadı, 11 punto olarak makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise 9 punto olarak yazarın görev yeri ve e-mail adresi gösterilmelidir.

5.       Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır, 12 Punto olmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır, 11 Punto olmalıdır.

6.       Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.

7.   Metin içi ve metin sonu kaynak gösterimi için, AMA (Amerikan Tıp Birliği/American Medical Association) stili kullanılmalıdır. Makalede kullanılan her kaynak kaynaklar kısmında belirtilmelidir. Kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre numaralandırılarak üst simge olarak verilmelidir. Örneğin,"… belirtilmektedir.8 ". Daha önce kullanılmış kaynak aynı numara ile yazılmalıdır. Birden fazla kaynak var ise aralarına virgül konularak ayrılmalıdır. Örneğin "… bildirilmektedir. 4,5,8". Birbirlerini izleyen makalelerde, ilk ve son numara “-“ ile ayrılarak gösterilmelidir. Örneğin "… gösterilmektedir. 2,10-15 " .

Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli; 6’den fazla ise, sadece ilk 3 isim yazılmalı ve diğ. şeklinde gösterilmelidir.

Dergiler

Kaynak listesindeki bir makale yazar soyadı, yazarın adının ilk harfi, kaynak makalenin adı, dergi adı, yayın yılı, cilt ve sayı numarası ve sayfa numarası yazılmalıdır. Dergi adları Index Medicus kısaltmalarıyla ya da dizinlere girmiyorsa tam adıyla yazılmalıdır.

Örnek:

 1. Stockman LJ, Bellamy R, Garner P. SARS: Systematic review of treatment effects. PLoS Med. 2006; 3:e343.
 2. Wang M, Cao R, Zhang L et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Res. 2020;30:269- 71.
 3. Furuta Y, Komeno T, Nakamura T. Favipiravir (T-705), a broad spectrum inhibitor of viral RNA polymerase. Proceedings of the Japan Academy Series B. 2017;93(7):449- 463.

Cilt ve dergi sayıları, sayfa numaraları olmayan çevrimiçi makalelerde tam yayın tarihi kullanılır. Makaleye doğrudan ulaşım adresi ve indirilen tarih verilmelidir.

Örnek:

1. Frederickson BL (2000, Mart 7). Cultivating positive emotions to optimize health and wellbeing. Prevention & Treatment 3, Makale 0001a. 20 Kasım 2000'de http://journals.apa.org./prevention/volume3/pre003000-1a.html adresinden indirildi.

2. Guidelines for the Prevention, Diagnosis, and Treatment of Novel Coronavirus-induced Pneumonia, The 5th ed. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202002/d4b895337e1944 5f8d728fcaf1e3e13a/files/ab6bec7f93e64e7f998d802991203c d6.pdf ( Son erişim tarihi: 18.02.2020). (in Chinese)

Henüz yayımlanmamış makalelerden alıntı aşağıdaki gibidir:

 1. Brown JE. The relation between citations and references. J Med Style. (Basım aşamasında).

Kitaplar

Kitabın kaynak gösterimi ise yazarların adı, kitabın adı, birden çok basımı varsa kaçıncı basım olduğu, basımevi, basım yeri, basım tarihi belirtilmelidir

Örnek:

 1. Ignarro L. Physiologic and pathopysiologic signifiance of Nitric Oxide. Textbook of Critical Care, Third Edition. Editor: Scehomaker WC. Textbook of Critical Care Schomaker/ Ayres/ Grenvik/ Hobrook. WB Saunders Company Press, London- New York; 1995:208-225.
 2. Opie LH. The renin-angiotensin-aldosterone system and its role in cardiovascular regulation. Editor: Lionel H. Opie, Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, Third Edition. Auther Publishing House-New York, Universty of Cape Town Press, 1999:1-22.
 3. Liberman RP. Yetiyitiminden İyileşmeye: Psikiyatrik İyileştirim Elkitabı. Yıldız M, Çev-ed. Ankara, Türkiye: Sosyal Psikiyatri Derneği; 2011.   

  İnternet tabanlı kaynaklar

 1. News: Abidol and darunavir can effectively inhibit coronavirus http://www.sd.chinanews. com/2/2020/0205/70145.html (Son erişim tarihi: 10 Mart 2020).
 2. Severe 2019-nCoV Remdesivir RCT. https://clinicaltrials. gov/ct2/show/NCT04257656 (Son erişim tarihi: 10 Mayıs 2020). (in Chinese).

  Tezler

Yazar(lar).  Başlık  [PhD/Uzmanlık tezi].  Şehir, Ülke: Tez çalışmasının yapıldığı Üniversite/Kurum ismi; Basım Yılı. Şeklinde belirtilmelidir.

 1. Fenster SD. Cloning and Characterization of Piccolo, a Novel Component of the Presynaptic Cytoskeletal Matrix [PhD tezi]. Birmingham: University of Alabama; 2000.

UpToDate Topic Veritabanı

Yazar(lar). Konu başlık. İçinde: UpToDate, Editor adı (Ed), UpToDate, Basım yeri. (Son erişim tarihi.) şeklinde verilmelidir.

1.   Marion, DW. Diaphragmatic pacing. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Son erişim tarihi: 25Kasım 2013.)

Kitap Bölümü Yazım Kuralları

1-Makale en az 5 sayfa olmalı, 10 / 12 sayfayı geçmemelidir. 

2- Makale özet içermemelidir. Kaynak sayısı en az 10 en fazla 50 olmalıdır.

3. Sayfa Düzeni

Tam metin bildiriler Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Üst Kenar Boşluk 2 cm
Alt Kenar Boşluk 2 cm
Sol Kenar Boşluk 2 cm
Sağ Kenar Boşluk 2 cm
Paragraf Başı 0.5 cm
Blok Alıntı Sol ve Sağ 0.5 cm
Yazı Tipi: Times News Roman
Yazı Tipi Stili Normal
Ana Metin Boyutu: 11
Blok Alıntı: 9
Satır Aralığı: Tek (1)

4. Yazarın unvanı ile ad ve soyadı, 11 punto olarak makale başlığının altında belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise 9 punto olarak yazarın görev yeri ve e-mail adresi gösterilmelidir.

5.  Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır, 12 Punto olmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır, 11 Punto olmalıdır.

6. Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.

7. Metin içi ve metin sonu kaynak gösterimi için, AMA (Amerikan Tıp Birliği/American Medical Association) stili kullanılmalıdır. Makalede kullanılan her kaynak kaynaklar kısmında belirtilmelidir. Kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre numaralandırılarak üst simge olarak verilmelidir. Örneğin,"… belirtilmektedir.8 ". Daha önce kullanılmış kaynak aynı numara ile yazılmalıdır. Birden fazla kaynak var ise aralarına virgül konularak ayrılmalıdır. Örneğin "… bildirilmektedir. 4,5,8". Birbirlerini izleyen makalelerde, ilk ve son numara “-“ ile ayrılarak gösterilmelidir. Örneğin "… gösterilmektedir. 2,10-15 " .

Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli; 6’den fazla ise, sadece ilk 3 isim yazılmalı,’ ve diğ.’ şeklinde gösterilmelidir.

Dergiler

Kaynak listesindeki bir makale yazar soyadı, yazarın adının ilk harfi, kaynak makalenin adı, dergi adı, yayın yılı, cilt ve sayı numarası ve sayfa numarası yazılmalıdır. Dergi adları Index Medicus kısaltmalarıyla ya da dizinlere girmiyorsa tam adıyla yazılmalıdır.

Örnek:

 1. Stockman LJ, Bellamy R, Garner P. SARS: Systematic review of treatment effects. PLoS Med. 2006; 3:e343.
 2. Wang M, Cao R, Zhang L et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Res. 2020;30:269- 71.
 3. Furuta Y, Komeno T, Nakamura T. Favipiravir (T-705), a broad spectrum inhibitor of viral RNA polymerase. Proceedings of the Japan Academy Series B. 2017;93(7):449- 463.

Cilt ve dergi sayıları, sayfa numaraları olmayan çevrimiçi makalelerde tam yayın tarihi kullanılır. Makaleye doğrudan ulaşım adresi ve indirilen tarih verilmelidir.

Örnek:

1. Frederickson BL (2000, Mart 7). Cultivating positive emotions to optimize health and wellbeing. Prevention & Treatment 3, Makale 0001a. 20 Kasım 2000'de http://journals.apa.org./prevention/volume3/pre003000-1a.html adresinden indirildi.

2. Guidelines for the Prevention, Diagnosis, and Treatment of Novel Coronavirus-induced Pneumonia, The 5th ed. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202002/d4b895337e1944 5f8d728fcaf1e3e13a/files/ab6bec7f93e64e7f998d802991203c d6.pdf ( Son erişim tarihi: 18.02.2020). (in Chinese)

Henüz yayımlanmamış makalelerden alıntı aşağıdaki gibidir:

 1. Brown JE. The relation between citations and references. J Med Style. (Basım aşamasında).

Kitaplar

Kitabın kaynak gösterimi ise yazarların adı, kitabın adı, birden çok basımı varsa kaçıncı basım olduğu, basımevi, basım yeri, basım tarihi belirtilmelidir

Örnek:

 1. Ignarro L. Physiologic and pathopysiologic signifiance of Nitric Oxide. Textbook of Critical Care, Third Edition. Editor: Scehomaker WC. Textbook of Critical Care Schomaker/ Ayres/ Grenvik/ Hobrook. WB Saunders Company Press, London- New York; 1995:208-225.
 2. Opie LH. The renin-angiotensin-aldosterone system and its role in cardiovascular regulation. Editor: Lionel H. Opie, Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, Third Edition. Auther Publishing House-New York, Universty of Cape Town Press, 1999:1-22.
 3. Liberman RP. Yetiyitiminden İyileşmeye: Psikiyatrik İyileştirim Elkitabı. Yıldız M, Çev-ed. Ankara, Türkiye: Sosyal Psikiyatri Derneği; 2011.   

  İnternet tabanlı kaynaklar

 1. News: Abidol and darunavir can effectively inhibit coronavirus http://www.sd.chinanews. com/2/2020/0205/70145.html (Son erişim tarihi: 10 Mart 2020).
 2. Severe 2019-nCoV Remdesivir RCT. https://clinicaltrials. gov/ct2/show/NCT04257656 (Son erişim tarihi: 10 Mayıs 2020). (in Chinese).

Tezler

Yazar(lar).  Başlık  [PhD/Uzmanlık tezi].  Şehir, Ülke: Tez çalışmasının yapıldığı Üniversite/Kurum ismi; Basım Yılı. Şeklinde belirtilmelidir.

 1. Fenster SD. Cloning and Characterization of Piccolo, a Novel Component of the Presynaptic Cytoskeletal Matrix [PhD tezi]. Birmingham: University of Alabama; 2000.

UpToDate Topic Veritabanı

Yazar(lar). Konu başlık. İçinde: UpToDate, Editor adı (Ed), UpToDate, Basım yeri. (Son erişim tarihi.) şeklinde verilmelidir.

1.   Marion, DW. Diaphragmatic pacing. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Son erişim tarihi: 25Kasım 2013.)

POSTER

Dizayn

Poster Boyutu 60 cm (en) x 80 cm (boy

Çift sütun halinde tasarlanmalı

Sütunlar arası 3 cm boşluk bulunmalı

Başlığın sağında ve solunda UTSAK ve kongre paydaşı üniversitenin logosu

Başlık

Başlık 40 punto Times New Roman,

Koyu, Büyük İki Satiri Geçmemeli

Kenar Boşlukları

Sağ-sol, üst-alt 3 cm

Yazar/Yazarlar

30 punto Times New Roman

Adres

24 punto Times New Roman

Alt Başlıklar

26 punto Times New Roman

Ana Metin

22 punto Times New Roman

Kaynakça

Apa Times New Roman