UTSAK

Önemli tarihler

Özet göndermek için son tarih:  01 Temmuz 2024

Kayıt ödeme için son tarih: 02 Temmuz 2024

Programın ilanı:  04 Temmuz 2024

Kongre: 06 - 07 Temmuz 2024 

Özet Kitabının Yayın Tarihi: 06 Temmuz 2024

Bildiri metinlerinin son teslim tarihi: 10 Temmuz 2024

Bildiri kitabının yayın tarihi: 20  Temmuz 2024