UTSAK

Önemli tarihler

Özet göndermek için son tarih:  22 Ağustos 2022

Kayıt ödeme için son tarih: 23 Ağustos  2022

Programın ilanı:  25 Ağustos 2022

Kongre: 27 - 28 Ağustos 2022 

Özet Kitabının Yayın Tarihi: 02 Eylül 2022

Bildiri metinlerinin son teslim tarihi: 30 Ağustos 2022

Bildiri kitabının yayın tarihi: 10 Eylül 2022