UTSAK

Önemli tarihler

Özet göndermek için son tarih:  14 Mart 2022

Kayıt ödeme için son tarih: 15 Mart  2022

Programın ilanı:  17 Mart 2022

Kongre: 18 - 19 Mart 2022 

Özet Kitabının Yayın Tarihi: 22 Mart 2022

Bildiri metinlerinin son teslim tarihi: 20 Mart 2022

Bildiri kitabının yayın tarihi: 26 Mart 2022