UTSAK

AMAÇ VE KAPSAM

Tıp ve sağlık Bilimleri alanında akademik araştırmalar yapan ve akademik araştırmaların bilimsel bir ortamda müzakere edilmesi ve bunun sonucunda konulara göre bilimsel yayınların ortaya çıkarılması temel amaçtır.

Bu amaca yönelik olarak 06 – 07 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak olan 16. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde (UTSAK) Tıp ve Sağlık Bilimlerinin tüm alanlarında tebliğler kabul edilecektir

Tıp ve Sağlık Bilimleri alanındaki akademik araştırmaların tartışılacağı bir zemin üzerinde bir araya gelen bilim insanlarının, burada ortaya çıkan sonuçlar ve kazanacakları tecrübelerle geleceğe yönelik olarak güzel çalışmalara imzalar atacaklarını hedefliyoruz.

Bu kongreler serisinde oluşacak kitap külliyatının, ileride yapılacak olan akademik çalışmalara temel teşkil edeceğini umuyoruz.