S U N U M L A R

12 - 13 Aralık 2020 5. UTSAK

 

12 Aralık 2020, Cumartesi günü

Ankara Salonu

2. Oturum

3. Oturum

4. Oturum

5. Oturum

6. Oturum

İstanbul Salonu

2. Oturum

3. Oturum

4. Oturum

6. Oturum

13 Aralık 2020, Pazar günü

Pazar günü sunumları linki

 

22 - 23 Ağustos 2020, Hattuşa

Sunumların  LİNKİ