ÖNEMLİ TARİHLER

Önemli tarihler

Özet göndermek için son tarih: 15 Ekim 2019

Kayıt ödeme için son tarih: 17 Ekim 2019

Programın ilanı: 22 Ekim 2019

Kongre: 01 - 03 Kasım 2019

Bildiri metinlerinin son teslim tarihi: 20 Kasım 2019