ÖNEMLİ TARİHLER

Önemli tarihler

Özet göndermek için son tarih: 22 Ekim 2019 ( Salı)

Kayıt ödeme için son tarih: 23 Ekim  2019

Programın ilanı: 25 Ekim 2019

Kongre: 01 - 03 Kasım 2019 ( suınumlar Cuma ve Cumertesi günleridir)

Bildiri metinlerinin son teslim tarihi: 20 Kasım 2019