ÖNEMLİ TARİHLER

Önemli tarihler

Özet göndermek için son tarih:  23 Ağustos 2021

Kayıt ödeme için son tarih: 24 Ağustos  2021

Programın ilanı:  26 Ağustos 2021

Kongre: 28 - 29 Ağustos 2021 

Özet Kitabının Yayın Tarihi: 3 Eylül 2021

Bildiri metinlerinin son teslim tarihi: 3 Eylül 2021

Bildiri kitabının yayın tarihi: 20 Eylül 2021