ÖNEMLİ TARİHLER

Önemli tarihler

Özet göndermek için son tarih:  05 Nisan 2021

Kayıt ödeme için son tarih: 06 Nisan  2021

Programın ilanı:  08 Nisan 2021

Kongre: 10 - 11 Nisan 2021 

Özet Kitabının Yayın Tarihi: 15 Nisan 2021

Bildiri metinlerinin son teslim tarihi: 15 Nisan 2021

Bildiri kitabının yayın tarihi: 30 Nisan 2021