KURULLAR

KURULLAR

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ;  Doç. Dr. Sibel AKYOL; Doç. Dr. Gülser AKTAN; Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU; Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN;; Dr. Baki TARAKÇI; Dr. Münire BABAYİĞİT; Dr. Öğr. Üyesi Yasemin U. SAKARYA; Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇİFTILDIZ; Dr. Huriye EMEN; Dr. Burhanettin ÖZDEMİR

BİLİM KURULU

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman AKOCAK, Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. Ramiz Askeroğlu ALİYEV, Azerbaycan Sahipkarlar Teşkilatı

Dr. Perihan ERKAN ALKAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Dr. Rovida ALMOMANİ, Jordan University

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ARKAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Sebahat ATEŞ, Maltepe Üniversitesi

Doç. Dr. Teslime AYAZ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Dr. Münire BABAYİĞİT, Keçiören Eğitim Araştrma Hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep BAL, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Osman BARUT, Kayramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi

Doç. Dr. Khalid M. Al - BATAYNEH, Yarmouk University

Doç. Dr. Nihayet BAYRAKTAR, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Asuman BİÇER, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Leyla BLİLİ, Tunus Manube Üniversitesi

Doç. Dr. Khaldın BODOOR, Jordan University

Doç. Dr. Beyzagül BOLAT, Atatürk Ünivewrsitesi

Prof. Dr. Mehmet BOŞNAK, Kahramanmaraş Üniversitesi

Dr. Funda Çitil CANBAY, Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğretim ÜyesiElif Tuğçe ÇİTİL, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Doç Dr. Bahat COMBA, Hitit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Reşit COŞKUN, Erzincan Binai Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. Elif ÇADIRCI, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Taner ÇAMSARI, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi şenel ÇAVUŞOĞLU, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Ayfer Bayındır ÇEVİK, Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Özge ÇEVİK,Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör.Dr. Hava Gökdere ÇINAR, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Yavuz ÇOKAL, Bandırma Onyedi Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan ÇORUM, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emre DEMİR, Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Halil DEMİR, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuba DEVRİM, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Elif DOĞAN, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin DURDU, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Erhan EKİNGEN, Batman Üniversitesi

Dr. Zeynep Eylül ERCAN, Hitit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emre ERCİN, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Serkan EROL, Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Gülşen GONCAGÜL, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Tülin Güven GÖKMEN, Çukurova Üniversitesi

Dr. Zuhal GÖRÜŞ, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN, Hitit Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Betül GÜNEŞ, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur GÜNŞEN, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Beliz GÜRAY, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Savaş GÜRSOY, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Khatira HASANOVA, Moscow State University

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HİTİT, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Deniz Şahin İNAN, Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Selma KAHRAMAN, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Zeynep Hazar KANIK, Gazi Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Gül öznur KARABIÇAK, Aydın Adnan menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Enis KARABULUT, Bingöl Üniversitesi

Doç. Dr. Hülya KARATAŞ, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ, Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. M. Ayfer KAYNAR, İstanbul Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi Pınar KAYNAR, Hitit Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Tuba Özalp KOCA, Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Nimet Haşıl KORKMAZ, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Doğan KÖSE, Harran Üniversitesi

Dr. Mevlüt Serdar KUYUMCU, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan LASH, Northern Illinois University

Dr. Öğretim Üyesi Nebih LOLAK, Adıyaman Üniversitesi

Prof. Dr. Marat MUKHAMEDYAROV, Kazan Devlet Tıp Enstitüsü

Doç. Dr. Emre MUMCU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nilsel OKUDAN, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan ÖZATİK, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Ali Cenk ÖZAY, Yakındoğu Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Özlen Emekçi ÖZAY, Yakındoğu Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Samet ÖZDEMİR, Acıbadem Üniversitesi

Dr. Öğetim Üyesi Gülsev ÖZEN, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Erdem Ali ÖZKISACIK, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Necati ÖZPINAR, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hilal Ekşi ÖZSOY, Beykent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT, Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Iryna SOKUR, Kherson Regional Oncologic Dispensary

Doç. Dr. Müşerref Hilal ŞEHİTOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice TAMBAĞ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Ela TARAKÇI, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Şehime G. TEMEL, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Dilber TUKSANOVA, Buhara Devlet Tıp Enstitüsü

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Aykut TUNCER, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Nurcan Bektaş TÜRKMEN, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Hugo VANKELECOM, University of Leuven

Prof. Dr. Suphi VEHİD, Demiroğlu Bilim Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Cem YAMALI, Çukurova Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Yeşildak YETER, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Erman YILDIZ, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Osman YILMAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Derya UZELLİ YILMAZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek YILMAZ, Bursa Uludağ Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Altuntaş YILMAZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi Özgen YILMAZ, Hitit Üniversitesi

Dr. Elkar ZAGAROV, Armed Forces Main Clinical Hospital Bakü

Prof. Dr. Airat ZİGANSHİN, Kazan Devlet Tıp Enstitüsü

SEKRETERYA

Kadir ERTEKİN

Zuhal KOÇ