KURULLAR

KURULLAR

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ; Prof. Dr. Mehmet BOŞNAK; Doç. Dr. Gülşen GONCAGÜL

Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN; Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU;

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK SAKARYA; Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇİFTILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ATİLLA; Dr. Öğr. Üyesi Dilek YILMAZ; Kadir ERTEKİN

BİLİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ALAGÖZ, Biruni Üniversitesi

Doç. Dr. Ramiz Askeroğlu ALİYEV, Azerbaycan Sahipkarlar Teşkilatı

Dr. Perihan ERKAN ALKAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Dr. Rovida ALMOMANİ, Jordan University

Doç. Dr. Nuray ALTAY, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek Sema ARICI, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ARKAN, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Rana ARSLAN, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Teslime AYAZ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Nefise BAHÇECİK, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Khalid M. Al - BATAYNEH, Yarmouk University

Doç. Dr. Nihayet BAYRAKTAR, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Tamer BAYSAL, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Asuman BİÇER, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Leyla BLİLİ, Tunus Manube Üniversitesi

Doç. Dr. Khaldın BODOOR, Jordan University

Doç. Dr. Beyzagül BOLAT, Atatürk Ünivewrsitesi

Prof. Dr. Mehmet BOŞNAK, Kahramanmaraş Üniversitesi

Prof. Dr. Murat BOYDAK, Selçuk Üniversitesi

Doç Dr. Bahat COMBA, Hitit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Reşit COŞKUN, Erzincan Binai Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. Elif ÇADIRCI, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Taner ÇAMSARI, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Figen ÇETİNKAYA, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Ayfer Bayındır ÇEVİK, Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Özge ÇEVİK,Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör.Dr. Hava Gökdere ÇINAR, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Yavuz ÇOKAL, Bandırma Onyedi Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan ÇORUM, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emre DEMİR, Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Halil DEMİR, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ, Harran Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuba DEVRİM, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Elif DOĞAN, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin DURDU, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. Emine EFE, Akdeniz Üniversitesi

Dr. Zeynep Eylül ERCAN, Hitit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emre ERCİN, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Serkan EROL, Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin ESECELİ, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Hakan GENÇ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Gülşen GONCAGÜL, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. ŞabanÇakır GÖKÇE, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Tülin Güven GÖKMEN, Çukurova Üniversitesi

Dr. Zuhal GÖRÜŞ, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN, Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur GÜNŞEN, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Savaş GÜRSOY, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Khatira HASANOVA, Moscow State University

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HİTİT, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Deniz Şahin İNAN, Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Selma KAHRAMAN, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Enis KARABULUT, Bingöl Üniversitesi

Doç. Dr. Hülya KARATAŞ, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ, Ahi Evran Üniversitesi

Prof. D. Mustafa KAVUTÇU, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. M. Ayfer KAYNAR, İstanbul Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi Pınar KAYNAR, Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Nimet Haşıl KORKMAZ, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Doğan KÖSE, Harran Üniversitesi

Dr. Mevlüt Serdar KUYUMCU, Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Sibel KÜÇÜKOĞLU, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan LASH, Northern Illinois University

Prof. Dr. Gülçin METE, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Marat MUKHAMEDYAROV, Kazan Devlet Tıp Enstitüsü

Doç. Dr. Emre MUMCU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nilsel OKUDAN, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan ÖZATİK, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. Erdem Ali ÖZKISACIK, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Necati ÖZPINAR, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN, İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT, Kastamonu Üniversitesi

Doç Dr. Oytun PORTAKAL, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Iryna SOKUR, Kherson Regional Oncologic Dispensary

Prof. Dr. Erkan Melih ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Nefise Özlem ŞAHİN, Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Müşerref Hilal ŞEHİTOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice TAMBAĞ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Ela TARAKÇI, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Şehime G. TEMEL, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Dilber TUKSANOVA, Buhara Devlet Tıp Enstitüsü

Doç. Dr. Nurcan Bektaş TÜRKMEN, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Esra UZASLAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Hugo VANKELECOM, University of Leuven

Prof. Dr. Suphi VEHİD, Demiroğlu Bilim Üniversitesi

Dr. Cem YAMALI, Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Derya UZELLİ YILMAZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek YILMAZ, Bursa Uludağ Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi Özgen YILMAZ, Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL, Çukurova Üniversitesi

Dr. Elkar ZAGAROV, Armed Forces Main Clinical Hospital Bakü

Prof. Dr. Fadile Yıldız ZEYREK, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Airat ZİGANSHİN, Kazan Devlet Tıp EnstitüsüSEKRETERYA

Kadir ERTEKİN

Zuhal KOÇ