İLETİŞİM

Kongre Hakkında Bilgiler ve Kongre Süreci ile İlgili

Kongre e- mail: 

utsakcongress@gmail.com

Öğr. Gör. Gülser AKTAN

GSM: + 90 541 866 22 93

Dr. Öğr. Üyesi C. Tuna BOZDOĞAN

GSM: +90 507 240 51 91