BOARDS

KURULLAR

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ

Prof. Dr. Mehmet BOŞNAK

Prof. D. Mustafa KAVUTÇU

Doç. Dr. Gülşen GONCAGÜL

Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK SAKARYA

Dr. Öğr. Üyesi Kemal TEYILDIZ

Kadir ERTEKİN

BİLİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ALAGÖZ, Biruni Üniversitesi

Doç. Dr. Ramiz Askeroğlu ALİYEV, Azerbaycan Sahipkarlar Teşkilatı

Dr. Perihan ERKAN ALKAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Dr. Rovida ALMOMANİ, Jordan University

Doç. Dr. Nuray ALTAY, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek Sema ARICI, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ARKAN, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Rana ARSLAN, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet AVCI, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Teslime AYAZ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Nefise BAHÇECİK, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Khalid M. Al - BATAYNEH, Yarmouk University

Dr. Amy BAXTER, Augusta University

Doç. Dr. Nihayet BAYRAKTAR, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Tamer BAYSAL, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. João Luis BELO, Politecnical Institute of Castelo Branco

Doç. Dr. Asuman BİÇER, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Leyla BLİLİ, Tunus Manube Üniversitesi

Doç. Dr. Khaldın BODOOR, Jordan University

Doç. Dr. Beyzagül BOLAT, Atatürk Ünivewrsitesi

Prof. Dr. Mehmet BOŞNAK, Kahramanmaraş Üniversitesi

Prof. Dr. Murat BOYDAK, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Elif ÇADIRCI, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Taner ÇAMSARI, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Figen ÇETİNKAYA, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Ayfer Bayındır ÇEVİK, Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Özge ÇEVİK,Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör.Dr. Hava Gökdere ÇINAR, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Halil DEMİR, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Zeliha Günnur DİKMEN, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Yurdanur DİKMEN, Sakarya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin DURDU, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. Emine EFE, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Gülşen GONCAGÜL, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. ŞabanÇakır GÖKÇE, Ankara Üniversitesi

Dr. Zuhal GÖRÜŞ, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur GÜNŞEN, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Savaş GÜRSOY, Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Selma KAHRAMAN, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Enis KARABULUT, Bingöl Üniversitesi

Doç. Dr. Hülya KARATAŞ, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ, Ahi Evran Üniversitesi

Prof. D. Mustafa KAVUTÇU, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. M. Ayfer KAYNAR, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR, Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Semra KOCATAŞ, Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Nimet Haşıl KORKMAZ, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Esra AKIN KORHAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Doğan KÖSE, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Sibel KÜÇÜKOĞLU, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan LASH, Northern Illınois University

Prof. Dr. Gülçin METE, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Marat MUKHAMEDYAROV, Kazan Devlet Tıp Enstitüsü

Doç. Dr. Emre MUMCU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Alireza Nikbakht NASRABADI, Tahran University

Prof. Dr. Nilsel OKUDAN, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan ÖZATİK, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. Erdem Ali ÖZKISACIK, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Yavuz PEHLİVAN, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN, İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Seda PEHLİVAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Aslı PINAR, Hacettepe Üniversitesi

Doç Dr. Oytun PORTAKAL, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Iryna SOKUR, Kherson Regional Oncologic Dispensary

Prof. Dr. Emine SUSKAN, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan Melih ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Nefise Özlem ŞAHİN, Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Müşerref Hilal ŞEHİTOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Ş. ŞENOCAK, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ela TARAKÇI, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Şehime G. TEMEL, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Dilber TUKSANOVA, Buhara Devlet Tıp Enstitüsü

Doç. Dr. Nurcan Bektaş TÜRKMEN, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Esra UZASLAN, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Hugo VANKELECOM, University of Leuven

Prof. Dr. Suphi VEHİD, Demiroğlu Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Roger WATSON, University of Hull

Prof. Dr. Fatma Meriç YILMAZ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Derya UZELLİ YILMAZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Dr. Dilek YILMAZ, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Fadile Yıldız ZEYREK, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Airat ZİGANSHİN, Kazan Devlet Tıp Enstitüsü

SEKRETERYA

Kadir ERTEKİN