AMAÇ VE KAPSAM

 

Tıp ve sağlık Bilimleri alanında akademik araştırmalar yapan ve akademik araştırmaların bilimsel bir ortamda tartışılması, müzakere edilmesi ve bunun sonucunda konulara göre bilimsel yayınların ortaya çıkarılması temel amaçtır.

Bu amaca yönelik olarak 11 – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde yapılacak olan Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi’nde Tıp ve Sağlık Bilimlerinin tüm alanlarında tebliğler kabul eidlecektir

Tıp ve Sağlık Bilimleri alanındaki akademik araştırmaların tartışılacağı bir zemin üzerinde bir araya gelen bilim insanlarının, burada ortaya çıkan sonuçlar ve kazanacakları tecrübelerle geleceğe yönelik olarak güzel çalışmalara imzalar atacaklarını hedefliyoruz.

Bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini de dikkate alarak  “Bandırma ve Çevresi konulu bildiriler için ayrı oturumlar da düzenlenecektir.

Alanında uzman araştırmacıların katılımıyla, Türkiye ve dünyanın değişik üniversitelerinden gelecek bilim adamlarının katılımlarıyla Bandırma’da yapılacak olan Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi’nde sunulacak bildirileri bilim dünyasının istifadesine sunmakla iftihar ediyoruz.

Bu kongreler serisinde oluşacak kitap külliyatının, ileride yapılacak olan akademik çalışmalara temel teşkil edeceğini umuyoruz.