AMAÇ VE KAPSAM

AMAÇ VE KAPSAM

Tıp ve sağlık Bilimleri alanında akademik araştırmalar yapan ve akademik araştırmaların bilimsel bir ortamda tartışılması, müzakere edilmesi ve bunun sonucunda konulara göre bilimsel yayınların ortaya çıkarılması temel amaçtır.

Bu amaca yönelik olarak 01 – 02 Ağustos 2020 tarihleri arasında Hattuşa’da yapılacak olan 4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde (UTSAK) Tıp ve Sağlık Bilimlerinin tüm alanlarında tebliğler kabul eidlecektir

Tıp ve Sağlık Bilimleri alanındaki akademik araştırmaların tartışılacağı bir zemin üzerinde bir araya gelen bilim insanlarının, burada ortaya çıkan sonuçlar ve kazanacakları tecrübelerle geleceğe yönelik olarak güzel çalışmalara imzalar atacaklarını hedefliyoruz.

Alanında uzman araştırmacıların katılımıyla, Türkiye ve dünyanın değişik üniversitelerinden gelecek bilim adamlarının katılımlarıyla Ankara’da yapılacak olan 4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde (UTSAK) sunulacak bildirileri bilim dünyasının istifadesine sunmakla iftihar ediyoruz.

Bu kongreler serisinde oluşacak kitap külliyatının, ileride yapılacak olan akademik çalışmalara temel teşkil edeceğini umuyoruz.